Här hamnade du. Du sökte efter något enkelt sätt att skydda lacken, gissar jag, och så kom du hit. Och här är du nu. Välkommen!

Lacken på bilen tar ofantligt mycket stryk, inte minst vid dess ”öppningar”. Bagageluckan. Dörrarna. Här ska allting in- och utpassera. Det är knöliga handlekassar. Det är bröte man av oklar anledning lastar in för att köra runt med eller bröte man av lite mer klara anledningar lastar ur. Den är hund med tassarna vars klor du i ett halvår sagt att du ska klippa men ännu inte varit nära med klotången (var är den ens nu för tiden?). Den är du själv med dina nya kängor med sulor i vilka varenda liten vass sten fastnat.

Här kommer två tips på hur du enkelt skyddar lacken:

Där bak: lastskydd

Dörrtrösklarna: instegslister.

Läs med fördel mer om både lastskydd och instegslister här!